weru

53 teksty – auto­rem jest we­ru.

Je­dyną rzeczą, która jeszcze mnie tu trzy­ma to wiz­ja przyszłego szczęścia, która nies­te­ty i tak jest wizją utopijną... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 listopada 2011, 09:13

Za dużo Ciebie w mej głowie. Zbyt dużo zdarzeń i wspomnień.
Za dużo Ciebie w mym życiu. Zbyt dużo gestów i spojrzeń. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 października 2011, 16:55

Ludzie! Zacznij­cie w końcu słuchać mu­zyki, nie rodzaju. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 października 2011, 19:25

Praw­dzi­wa miłość jest wte­dy, gdy po 40-tu la­tach małżeństwa po­całunek na dzień dob­ry wpra­wia Cię w trans, dreszcze, mo­tyl­ki w brzuchu, a nie­dziel­ny obiad jest tak sa­mo piękny i baj­ko­wy, jak pier­wsza randka... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 czerwca 2011, 23:07

Są ta­kie sy­tuac­je, w których aż nie wy­pada mówić ko­muś "przep­raszam", gdyż jest to tak bez­nadziej­na sy­tuac­ja, ze słowo to jest tak sa­mo pus­te i niewar­te, jak­by wy­powie­dzieć słowa "ta­boret" czy "długopis". 

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 kwietnia 2011, 17:53

Ja­kie to przyk­re uświado­mić so­bie jak straszni ludzie is­tnieją wokół nas. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 22 marca 2011, 00:34

Nie stać Cię na mnie i nie mówię tu o pieniądzach. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 27 stycznia 2011, 13:08

Bądź jak róży płat­ki, nie zaś jak jej łody­ga kol­czas­ta. Daj roz­sy­pać się u stóp moich, ja wiem jak się zachować. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 stycznia 2011, 08:29

Coś ciąży nad naszym niebem. Wszys­tko zszarzało, widzisz to? Tak jak­by po­wiet­rze zat­ru­tym było, czu­jesz? To nasza przy­jaźń rozkładająca się na ka­wałki, które po­woli i bo­leśnie uśmier­cają po­zos­tałości po ja­kichkol­wiek uczu­ciach w naszych ser­cach i umysłach. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 grudnia 2010, 09:37

Z prob­le­mami radzę so­bie bar­dzo dob­rze. Ja po pros­tu cza­sem za­pomi­nam zab­rać mas­ki z domu. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 grudnia 2010, 14:10
weru

" Kiedy jem, nie zajmuje mnie nic poza jedzeniem. Kiedy idę, to idę, i tyle. A jeśli przyjdzie mi walczyć, jeden dzień nie będzie lepszy od drugiego, by umrzeć. Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie istnieje tylko dzisiaj i nie obchodzi mnie nic więcej. Jeśli kiedyś uda ci się trwać w teraźniejszości, staniesz się szczęśliwym człowiekiem. Zrozumiesz, że tak jak pustynia tętni życiem, tak jak niebo jest pełne gwiazd, tak wojownicy walczą, bo jest to nieodłącznie wpisane w człowieczą dolę. I wtedy twoje życie stanie się świętem, wielkim widowiskiem, ponieważ będzie tą chwilą, którą żyjesz, żadną inną. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

weru

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność